Notre nouveau site internet Alixio Group est en construction et sera bientôt disponible !

Alixio Groep in België

uw HR adviesbureau

Alixio is een groep voor strategisch advies en operationele HR-diensten die zich toelegt op het succes van transformaties met belangrijke menselijke implicaties. Onze teams – echte vertrouwenspartners – zetten zich in voor en ondersteunen bedrijven en organisaties zowel in België als internationaal, op HR-, sociaal, management- en organisatievlak. Wij treden op vanaf de ontwerpfase ter ondersteuning van het management tot en met de implementatie bij zowel werknemers als managers.

5

Een Belgisch team aan uw zijde, om uw uitdagingen aan te gaan voor een duurzaam groeipad

Het optimaliseren van uw economische, organisatorische en menselijke prestaties is een essentiële vereiste om op een permanent groeitraject te blijven. Alixio Group stelt een hele reeks geavanceerde expertise, multisectorale knowhow en gedegen ervaring ter beschikking om efficiënt op uw prestatie-indicatoren in te spelen.

 • 5Maak van uw herstructurering een kans om uw organisatie beter te laten functioneren en presteren
 • 5Alle HR keuzes en beslissingen aanwenden voor duurzame prestaties
 • 5Uw training en opleiding beheren: vandaag een uitdaging, morgen een strategisch voordeel
 • 5Ondersteun organisatieverandering en slaag in uw transformatie
 • 5Zorg voor uw menselijk kapitaal: ontwikkel uw HR en Arbo-beleid

Onze oplossingen zijn er voor u, vanaf het eerste ontwerp, ondersteund door het management, tot de uitvoering ervan samen met het personeel

5

Herstructurering en reorganisatie

 • 5Definitie van sociale strategie
 • 5Organisatorische en financiële modellering van scenario's
 • 5Productie van documentatie
 • 5Hulp bij onderhandelingen
 • 5Sociale communicatie
 • 5Overgangsbeheer
 • 5Ondersteuning van werknemers bij interne en externe mobiliteit
 • 5Outplacement
 • 5Beveiliging van administratieve processen
5

Opleiding

 • 5Opleidingsstrategie en ontwikkeling van vaardigheden
 • 5Digitaal leren
 • 5Communicatietechnieken van managers
5

HR-prestaties en ontwikkeling van vaardigheden

 • 5Model voor leiderschap en management
 • 5Identificatie en beoordeling van potentie
 • 5Werving van leidinggevenden en managers
 • 5Individuele en collectieve werving
 • 5Beoordeling van vaardigheden en beroepskeuzebegeleiding
 • 5Centra voor beoordeling en ontwikkeling
 • 5Steun voor interne mobiliteit
 • 5Bijscholing, omscholing
 • 5Beheer en verzekering van regelingen aan het einde van de loopbaan
 • 5Beheer van loon en prestaties
 • 5Interne gelijkheid en classificatie
 • 5Compensatie voor individuele (verkoop)prestaties
 • 5Collectieve prestaties en spaarregeling voor werknemers
 • 5Werknemersaandeelhouders
 • 5Aanvullende arbeidsvoorwaarden
5

Organisatie & veranderingsmanagement

 • 5Organisatieontwerp
 • 5Toezicht op transformatieprogramma's
 • 5Procesoptimalisatie
 • 5Vooruitplannen voor het veranderen van baan en bedrijf
 • 5Diagnose, Veranderingsbereidheid
 • 5Veranderingsdoelstelling en -strategie
 • 5Vaststelling en begeleiding van het transformatietraject
 • 5Weerstands- en risicobeheersing en regelingen omtrent mobilisatie en inzet
 • 5Bestuur en projectbeheer
 • 5Convergentie en voorbereiding van managers
 • 5Toepassing van een aanpak voor eigenaarschap en onboarding
 • 5Toepassing van assimilatie- en inwerkmethoden
 • 5Mobilisatie van managers, risico management en belanghebbenden
5

Gezondheid en welzijn in de werkomgeving

 • 5Organisatie van enquêtes, diagnosis van psychosociale risico’s, actieplannen en updaten van een evaluatiedocument
 • 5Training en bewustwording
 • 5Psychologische ondersteuning (24/24), posttraumatische stressondersteuning en debriefing, managementondersteuning, enz

Leer onze groep beter kennen

Een internationaal HR ecosysteem aan uw zijde om de menselijke uitdagingen van uw transformatieoperaties aan te gaan

Naar wereldwijde website

Humans Ressources Ecosystem Alixio

Contact

Compétences, Talents et Mobilité

  The personal data that you enter in this form are intended for the company ALIXIO as data controller. These data are recorded in our file of customers and prospects for the purposes of processing your request and in the context of the commercial relationship that may result, but also for purposes of commercial prospecting under the conditions of article L.34. -5 of the Post and Electronic Communications Code. These data will be kept for a maximum period of 4 years from the end of the commercial relationship with ALIXIO (or the last contact from you if you are a simple prospect). In accordance with European Regulation 2016/679 of April 27, 2016, they may give rise to the exercise of the right of access, rectification, erasure, opposition, data portability and limitation of processing as well as '' after death data from: Alixio at 137, rue de l'Université - 75007 PARIS for the attention of the DPO. dpo@alixio.fr / 01 53 10 79 73 For more information on the collection and processing of your data, we refer you to the provisions of our Personal Data Protection Policy.